PRESSRUM

Senaste pressmeddelanden

Feb 21, 2017 5:42:00 AM

Ytterligare en kommun har tagit beslut. Grattis Sotenäsbor! Snart får även ni de efterlängtade fyrfackskärlen.

Ytterligare en kommun har tagit beslut. Grattis Sotenäsbor! Snart får även ni de efterlängtade fyrfackskärlen.   Igår kväll ...
Feb 9, 2017 1:38:00 AM

Grattis Munkedalsbor! Snart får även ni de efterlängtade fyrfackskärlen.

Igår kväll beslutade Kommunfullmäktige i Munkedal att anta det förslag till nya avfallsföreskrifter som Rambo lagt. Beslutet ...
Dec 6, 2016 6:56:00 AM

Hemsortering i fyrfackskärl är bäst - Nationell kartläggning stödjer Rambos förslag

I dagarna släppte branschorganet Avfall Sverige en rykande färsk kartläggning av insamlingssystem för hushållsavfall bland ...
Oct 30, 2015 8:00:00 AM

Arbetsmiljö och miljö i fokus när Lysekils villa- och fritidshushåll får nytt insamlingssystem för sopor

Lysekil är en av få kommuner i Sverige där renhållningsarbetarna fortfarande bär säck. Men det ska det bli ändring på. Rambo ...

Kontakt

Sofia Agertoft
Kommunikation- och marknadsansvarig
Tel: 0523 66 77 29

Om oss

Rambo är ett kommunägt avfallsföretag. Kunderna är hushåll, företag och verksamheter i de fyra ägarkommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Varje år hanterar Rambo ungefär 100 000 ton avfall. Men uppdraget är inte bara om att ta hand om det avfall som uppstår på ett miljömässigt sätt, Rambo ska även verka för att resurshushållningen bland hushåll och företag i ägarkommunerna är så god som möjligt. Rambo står för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän.