PRESSRUM

Senaste pressmeddelanden

Oct 30, 2015 8:00:00 AM

Arbetsmiljö och miljö i fokus när Lysekils villa- och fritidshushåll får nytt insamlingssystem för sopor

Lysekil är en av få kommuner i Sverige där renhållningsarbetarna fortfarande bär säck. Men det ska det bli ändring på. Rambo ...
Aug 3, 2015 9:00:00 AM

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter för Lysekil ställs ut

I mars fattade Kommunfullmäktige i Lysekil ett inriktningsbeslut om ett nytt insamlingssystem för villa- och fritidshus i ...
Mar 24, 2015 6:52:00 AM

Inriktningsbeslut i fullmäktige - ett steg på väg mot ett nytt insamlingssystem i Lysekil

Torsdagen den 26 april ska kommunfullmäktige i Lysekil fatta ett inriktningsbeslut om nytt insamlingssystem för villa- och ...
May 12, 2014 12:00:00 AM

Lars Johansson ny VD på Rambo AB

Lars Johansson, 46 år från Uddevalla blir ny VD för Rambo. Lars har en gedigen och mångårig erfarenhet från energi och ...

Kontakt

Sofia Agertoft
Kommunikation- och marknadsansvarig
Tel: 0523 66 77 29

Om oss

Rambo är ett kommunägt avfallsföretag. Kunderna är hushåll, företag och verksamheter i de fyra ägarkommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Varje år hanterar Rambo ungefär 100 000 ton avfall. Men uppdraget är inte bara om att ta hand om det avfall som uppstår på ett miljömässigt sätt, Rambo ska även verka för att resurshushållningen bland hushåll och företag i ägarkommunerna är så god som möjligt. Rambo står för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän.